De Protestantse Kerk Amsterdam

 • weet zich geroepen Gods liefde in de stad gestalte te geven
 • is een levendige gemeenschap met wijkkerken, pioniersplekken en activiteiten verspreid over de stad
 • is er voor haar ruim 20.000 leden - en voor veel meer mensen die inspiratie, zingeving, geloof zoeken
 • laat zien dat je er niet alleen voor staat. De Diaconie en veel Amsterdamse vrijwilligers ondersteunen dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven

Kerkvernieuwing en pionieren

De Protestantse Kerk Amsterdam zet sterk in op kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn, voor mensen persoonlijk en voor de samenleving als geheel. Een tiental projecten en pioniersplekken is daarom de afgelopen jaren van start gegaan, naast de twintig wijkkerken. Om in de toekomst van blijvende betekenis te zijn voor de stad, zet de kerk zich in om steeds weer nieuwe pioniersplekken te starten.

Breed palet

Als wervende kerk wil de PKA in Amsterdam aanwezig zijn met een breed palet van kerken, pioniersplekken, diaconale centra en andere kerkvernieuwende activiteiten met als doel het creëren van een fijnmazig netwerk in de stad van plaatsen van geloof, hoop en liefde.

Kerkelijk Bureau ondersteunt

Het Kerkelijk Bureau in de Van Limmikhof ondersteunt de wijkkerken en pioniersplekken van de Protestantse Kerk Amsterdam. Het bureau houdt de ledenadministratie bij van de wijkkerken en adviseert wijkkerken op het gebied van communicatie, jeugdwerk, financiën, personeelszaken en beleid.

De Van Limmikhof ligt aan de Hoftuin – een groene oase hartje Amsterdam, achter de Hermitage. Rond de Hoftuin liggen gebouwen van de Protestantse Diaconie Amsterdam, waar Wereldhuis, Mission House, Sociale Kruidenier en andere sociale ondernemingen hun activiteiten ontplooien. Middenin de stad is de kerk aanwezig, al eeuwenlang, met haar visioen over de stad en tuin van God. Plaatsen waar mensen tot hun recht komen.

Feiten & cijfers


De Protestantse Kerk Amsterdam ontstond in 2005 uit een fusie van hervormde en gereformeerde kerken in Amsterdam. De protestantse kerken in Amsterdam Buitenveldert, Amsterdam Zuidoost en de Watergraafsmeer vallen wel binnen de stadsgrens van Amsterdam, maar buiten het gebied van de Protestantse Kerk Amsterdam. De Protestantse Kerk Amsterdam:

 • is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
 • heeft 20.000 leden
 • voelt zich geroepen Gods Liefde in de stad gestalte te geven en is daar veelkleurig aanwezig
 • heeft twintig wijkkerken die samen de Protestantse Kerk Amsterdam vormen
 • heeft wijkpredikanten en gespecialiseerde predikanten voor mensen in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, gevangenissen, en voor pastoraat onder drugsverslaafden, zeelui en studenten
 • heeft in de Protestantse Diaconie Amsterdam een organisatie die ‘helpt waar geen helper is’
 • heeft een Kerkelijk Bureau en Diaconaal Bureau voor de ondersteuning van de wijkkerken en projecten in de stad
 • heeft een krant ‘Kerk in Mokum
 • is veelkleurig en veelzijdig: van evangelisch tot vrijzinnig
 • heeft geld nodig van haar leden en andere gevers om het werk in wijkkerken en buurten te kunnen doen

Waar wij zijn

Twintig wijkkerken vormen samen met pioniersplekken en diaconale centra de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij zijn het kloppend hart van de kerk. Het zijn plekken voor bezinning en vindplaatsen van geloof, hoop en liefde. Er is altijd een wijkkerk bij u in de buurt.

Elke wijkkerk is anders, legt eigen accenten en heeft speciale activiteiten in de kerk en voor de buurt. Door de stad heen zijn er pioniersplekken en diaconale centra 

Wijkkerken

Twintig wijkkerken vormen samen de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij zijn het kloppend hart van de kerk. U vindt ze in de hele stad: in Noord, Zuid, Oost, West en Centrum.

Nieuws

Uit Amsterdam

Protestantse Kerk Amsterdam stelt Jacoba van Tongeren-lezing in

De Protestantse Kerk Amsterdam organiseert vanaf volgend jaar de ‘Jacoba van Tongeren-lezing’. In die lezing zal een vrouw uit de christelijke traditie aan het woord komen die in verzet komt tegen onrecht. Dat maakte Eveline Bersma, ambtelijk secretaris van de Protestantse Kerk Amsterdam, bekend op een symposium over de verzetsvrouw Jacoba van Tongeren dat vanmiddag (14 september) op de Vrije Universiteit werd gehouden.

Lees meer

Vacature kerkelijk werker De Binnenwaai – Kerk op IJburg

De Protestantse Kerk in Amsterdam Oost zoekt op korte termijn voor De Binnenwaai een
ervaren kerkelijk werker m/v (0,6 fte)
Klik hier voor de volledige vacature 

Lees meer

Nalaten aan mijn kerk

De kerk gedenken in uw testament: wat zijn de mogelijkheden?

Spreekt het delen van uw nalatenschap met uw kerk u aan? Dan is het goed om te weten dat daarvoor een paar stappen nodig zijn. Bedenk eerst wat uw wensen zijn voor uw bijdrage. Sommige mensen kiezen voor de begunstiging van hun eigen wijkkerk: voor de restauratie van het gebouw, het orgel of de glas-in-lood ramen. Maar u kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld het werk van de diaconie, voor mensen die steun extra nodig hebben.  Als u het open laat, zal de kerk uw geld naar beste inzicht besteden.

Meer informatie

 

Lees meer

Pionieren en projecten

De Protestantse Kerk Amsterdam zoekt naar nieuwe vormen voor de kerk. Vormen die passen bij deze tijd en bij de stad. Vernieuwende projecten met een positieve uitstraling. Zodat meer mensen betrokken kunnen raken bij de kerk. Op verschillende plaatsen in de stad zijn deze pioniersplekken gestart.

 

Zinnig Noord
CityKerk Amsterdam
Huis voor de ziel
Hebron
Arabische Protestantse Kerk Amsterdam
Taizé in Amsterdam
Heilig Vuur West
Kerk in Westerwijk