Pleisterplaats voor de ziel

In de drukte van de stad en het alledaagse bestaan, bieden wij een plek voor rust, zingeving, religie en levensvragen. Daarom kunt u op elk moment één van onze twintig wijkkerken binnenlopen, bijeenkomsten bezoeken of deelnemen aan één van de vele evenementen die wij in Amsterdam organiseren. De Protestantse Kerk, de pleisterplaats voor de ziel in Amsterdam.

De Protestantse Kerk Amsterdam

 • weet zich geroepen Gods liefde in de stad gestalte te geven
 • is een levendige gemeenschap met wijkkerken, pioniersplekken en activiteiten verspreid over de stad
 • is er voor haar ruim 20.000 leden - en voor veel meer mensen die inspiratie, zingeving, geloof zoeken
 • laat zien dat je er niet alleen voor staat. De Diaconie en veel Amsterdamse vrijwilligers ondersteunen dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven

Kerkvernieuwing en pionieren

De Protestantse Kerk Amsterdam zet sterk in op kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn, voor mensen persoonlijk en voor de samenleving als geheel. Een tiental projecten en pioniersplekken is daarom de afgelopen jaren van start gegaan, naast de twintig wijkkerken. Om in de toekomst van blijvende betekenis te zijn voor de stad, zet de kerk zich in om steeds weer nieuwe pioniersplekken te starten.

Breed palet

Als wervende kerk wil de PKA in Amsterdam aanwezig zijn met een breed palet van kerken, pioniersplekken, diaconale centra en andere kerkvernieuwende activiteiten met als doel het creëren van een fijnmazig netwerk in de stad van plaatsen van geloof, hoop en liefde.

Kerkelijk Bureau ondersteunt

Het Kerkelijk Bureau in de Van Limmikhof ondersteunt de wijkkerken en pioniersplekken van de Protestantse Kerk Amsterdam. Het bureau houdt de ledenadministratie bij van de wijkkerken en adviseert wijkkerken op het gebied van communicatie, jeugdwerk, financiën, personeelszaken en beleid.

De Van Limmikhof ligt aan de Hoftuin – een groene oase hartje Amsterdam, achter de Hermitage. Rond de Hoftuin liggen gebouwen van de Protestantse Diaconie Amsterdam, waar Wereldhuis, Mission House, Sociale Kruidenier en andere sociale ondernemingen hun activiteiten ontplooien. Middenin de stad is de kerk aanwezig, al eeuwenlang, met haar visioen over de stad en tuin van God. Plaatsen waar mensen tot hun recht komen.

Feiten & cijfers


De Protestantse Kerk Amsterdam ontstond in 2005 uit een fusie van hervormde en gereformeerde kerken in Amsterdam. De protestantse kerken in Amsterdam Buitenveldert, Amsterdam Zuidoost en de Watergraafsmeer vallen wel binnen de stadsgrens van Amsterdam, maar buiten het gebied van de Protestantse Kerk Amsterdam. De Protestantse Kerk Amsterdam:

 • is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
 • heeft 20.000 leden
 • voelt zich geroepen Gods Liefde in de stad gestalte te geven en is daar veelkleurig aanwezig
 • heeft twintig wijkkerken die samen de Protestantse Kerk Amsterdam vormen
 • heeft wijkpredikanten en gespecialiseerde predikanten voor mensen in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, gevangenissen, en voor pastoraat onder drugsverslaafden, zeelui en studenten
 • heeft in de Protestantse Diaconie Amsterdam een organisatie die ‘helpt waar geen helper is’
 • heeft een Kerkelijk Bureau en Diaconaal Bureau voor de ondersteuning van de wijkkerken en projecten in de stad
 • heeft een krant ‘Kerk in Mokum
 • is veelkleurig en veelzijdig: van evangelisch tot vrijzinnig
 • heeft geld nodig van haar leden en andere gevers om het werk in wijkkerken en buurten te kunnen doen

Waar wij zijn

Twintig wijkkerken vormen samen met pioniersplekken en diaconale centra de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij zijn het kloppend hart van de kerk. Het zijn plekken voor bezinning en vindplaatsen van geloof, hoop en liefde. Er is altijd een wijkkerk bij u in de buurt.

Elke wijkkerk is anders, legt eigen accenten en heeft speciale activiteiten in de kerk en voor de buurt. Door de stad heen zijn er pioniersplekken en diaconale centra 

Nieuws

Uit Amsterdam

De Ontmoeting zoekt transitiepastor 2018

ontmoeting cherubijnen
transitiepastor
voor 10 uur per week
 
 

De protestantse wijkkerk De Ontmoeting in Geuzenveld-Slotermeer, Amsterdam, verkeert in een overgangssituatie. Er verandert veel rond het kerkgebouw, de kerkdiensten, een predikant gaat met emeritaat. Daarom zoeken wij zo spoedig mogelijk een transitie pastor.

Lees meer

Naar de kerk?

Kerkdienstenjanfeb

U kunt iedere zondagmorgen in onze wijkkerken terecht voor een verhaal dat boeit, inspireert en op nieuwe gedachten brengt.  

 • Kijk op ons kerkdiensten rooster voor de kerkdiensten in Amsterdam West/Nieuw-West, Noord/Oost en Centrum/Zuid.
 • Klik hier als u het kerkdienstenrooster wil downloaden/uitprinten.
 • Klik hier voor de overige kerkdiensten

Lees meer

Actief gelovige protestanten vormen het sociaal kapitaal van Nederland

22% van de Nederlanders in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar kan worden gerekend tot het protestantisme. Daarmee vertegenwoordigt ze een substantieel aandeel van de Nederlandse samenleving. Uit onderzoek van Motivaction komt een duidelijk eigen profiel naar voren van deze doelgroep: gericht op de gemeenschap, op de ander en een hoog sociaal vertrouwen.

Lees meer

Pionieren en projecten

De Protestantse Kerk Amsterdam zoekt naar nieuwe vormen voor de kerk. Vormen die passen bij deze tijd en bij de stad. Vernieuwende projecten met een positieve uitstraling. Zodat meer mensen betrokken kunnen raken bij de kerk. Op verschillende plaatsen in de stad zijn deze pioniersplekken gestart.

 

Zinnig Noord
CityKerk Amsterdam
Huis voor de ziel
Hebron
Arabische Protestantse Kerk Amsterdam
Taizé in Amsterdam
Heilig Vuur West
Kerk in Westerwijk