6010217 PKA 1500x170

De Protestantse Kerk Amsterdam

 • weet zich geroepen Gods liefde in de stad gestalte te geven
 • is een levendige gemeenschap met wijkkerken, pioniersplekken en activiteiten verspreid over de stad
 • is er voor haar ruim 20.000 leden - en voor veel meer mensen die inspiratie, zingeving, geloof zoeken
 • laat zien dat je er niet alleen voor staat. De Diaconie en veel Amsterdamse vrijwilligers ondersteunen dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven

Kerkvernieuwing en pionieren

De Protestantse Kerk Amsterdam zet sterk in op kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn, voor mensen persoonlijk en voor de samenleving als geheel. Een tiental projecten en pioniersplekken is daarom de afgelopen jaren van start gegaan, naast de twintig wijkkerken. Om in de toekomst van blijvende betekenis te zijn voor de stad, zet de kerk zich in om steeds weer nieuwe pioniersplekken te starten.

Breed palet

Als wervende kerk wil de PKA in Amsterdam aanwezig zijn met een breed palet van kerken, pioniersplekken, diaconale centra en andere kerkvernieuwende activiteiten met als doel het creëren van een fijnmazig netwerk in de stad van plaatsen van geloof, hoop en liefde.

Kerkelijk Bureau ondersteunt

Het Kerkelijk Bureau in de Van Limmikhof ondersteunt de wijkkerken en pioniersplekken van de Protestantse Kerk Amsterdam. Het bureau houdt de ledenadministratie bij van de wijkkerken en adviseert wijkkerken op het gebied van communicatie, jeugdwerk, financiën, personeelszaken en beleid.

De Van Limmikhof ligt aan de Hoftuin – een groene oase hartje Amsterdam, achter de Hermitage. Rond de Hoftuin liggen gebouwen van de Protestantse Diaconie Amsterdam, waar Wereldhuis, Mission House, Sociale Kruidenier en andere sociale ondernemingen hun activiteiten ontplooien. Middenin de stad is de kerk aanwezig, al eeuwenlang, met haar visioen over de stad en tuin van God. Plaatsen waar mensen tot hun recht komen.

Feiten & cijfers


De Protestantse Kerk Amsterdam ontstond in 2005 uit een fusie van hervormde en gereformeerde kerken in Amsterdam. De protestantse kerken in Amsterdam Buitenveldert, Amsterdam Zuidoost en de Watergraafsmeer vallen wel binnen de stadsgrens van Amsterdam, maar buiten het gebied van de Protestantse Kerk Amsterdam. De Protestantse Kerk Amsterdam:

 • is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
 • heeft 20.000 leden
 • voelt zich geroepen Gods Liefde in de stad gestalte te geven en is daar veelkleurig aanwezig
 • heeft twintig wijkkerken die samen de Protestantse Kerk Amsterdam vormen
 • heeft wijkpredikanten en gespecialiseerde predikanten voor mensen in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, gevangenissen, en voor pastoraat onder drugsverslaafden, zeelui en studenten
 • heeft in de Protestantse Diaconie Amsterdam een organisatie die ‘helpt waar geen helper is’
 • heeft een Kerkelijk Bureau en Diaconaal Bureau voor de ondersteuning van de wijkkerken en projecten in de stad
 • heeft een krant ‘Kerk in Mokum
 • is veelkleurig en veelzijdig: van evangelisch tot vrijzinnig
 • heeft geld nodig van haar leden en andere gevers om het werk in wijkkerken en buurten te kunnen doen

Waar wij zijn

Twintig wijkkerken vormen samen met pioniersplekken en diaconale centra de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij zijn het kloppend hart van de kerk. Het zijn plekken voor bezinning en vindplaatsen van geloof, hoop en liefde. Er is altijd een wijkkerk bij u in de buurt.

Elke wijkkerk is anders, legt eigen accenten en heeft speciale activiteiten in de kerk en voor de buurt. Door de stad heen zijn er pioniersplekken en diaconale centra 

Wijkkerken

Twintig wijkkerken vormen samen de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij zijn het kloppend hart van de kerk. U vindt ze in de hele stad: in Noord, Zuid, Oost, West en Centrum.

Willem de Zwijgerkerk

Willem de Zwijgerkerk

Westerkerk

Westerkerk

Vrijburg

Vrijburg

Thomaskerk

Thomaskerk

Oudekerkgemeente

Oudekerkgemeente

Osdorp-Sloten

Osdorp-Sloten

Oranjekerk

Oranjekerk

De Ontmoeting

De Ontmoeting

Noorderkerk

Noorderkerk

Nieuwendammerkerk

Nieuwendammerkerk

Nassaukerk

Nassaukerk

Muiderkerk

Muiderkerk

De Binnenwaai

De Binnenwaai

Keizersgrachtkerk

Keizersgrachtkerk

Jeruzalemkerk

Jeruzalemkerk

Elthetokerk

Elthetokerk

Bethelkerk

Bethelkerk

Regenbooggemeente

Regenbooggemeente

De Ark Noord

De Ark Noord

Nieuws

Uit Amsterdam

Pasen020: Zien, proeven en horen waar het verhaal van Pasen over gaat

Pasen020: Zien, proeven en horen waar het verhaal van Pasen over gaat

social facebookOp zondag 9 april wordt Palmpasen gevierd, het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Alle kinderen en hun ouders of begeleiders zijn op zaterdag 8 april of zondag 9 april in verschillende kerken in Amsterdam en Amstelveen welkom om palmpaasstokken te maken. www.pasen020.nl 

Lees meer

De educatieve Matthäus Passion

De educatieve Matthäus Passion

Luister, ontdek en zing zelf mee met de beroemde passiemuziek van J.S. Bach: 1 april 2017 in Keizersgrachtkerk.

Lees meer

Kerken bieden stilte in (te) drukke stad

Kerken bieden stilte in (te) drukke stad

Locoburgemeester Kajsa Ollongren opent 'Noorderlicht'

De Noorderkerk zet onder de naam Noorderlicht voortaan iedere eerste zaterdag van de maand de deuren open voor mensen die de drukte van de stad even willen ontvluchten voor stilte en bezinning. De Protestantse Kerk in Amsterdam biedt hiermee een nieuwe plek aan waar bewoners en bezoekers even tot rust kunnen komen in de hectische binnenstad. Op zaterdag 8 april bent u van harte welkom bij de opening.

Lees meer

Pionieren en projecten

De Protestantse Kerk Amsterdam zoekt naar nieuwe vormen voor de kerk. Vormen die passen bij deze tijd en bij de stad. Vernieuwende projecten met een positieve uitstraling. Zodat meer mensen betrokken kunnen raken bij de kerk. Op verschillende plaatsen in de stad zijn deze pioniersplekken gestart.

 

Zinnig Noord
Preek van de Leek
CityKerk Amsterdam
Zin in Zuid
Nassaukerk - Sjiek en Sjofel
De Nieuwe Poort
Taizé in Amsterdam
Hebron
Heilig Vuur West
Nieuw-Westenwind
Kerk in Westerwijk