6010217 PKA 1500x170

De Protestantse Kerk Amsterdam houdt regelmatig geldwervingsacties. Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie, vaak voor speciale doelen. Daarnaast zijn er acties door het jaar heen.

Kerkbalans - januari

thumb kerkbalanslogo fcDe belangrijkste is de actie Kerkbalans, waarin aan de leden wordt gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen. Lees meer...

Paasactie - voorjaar

De paasactie wordt gehouden rondom het belangrijkste feest van de christelijke kerk en nodigt uit om naar de activiteiten en diensten in de Stille Week en op Pasen te komen. Uw komst wordt op prijs gesteld en ook uw gift om te helpen de kosten van al deze activiteiten te dragen.
De acties (Paasactie en Eindejaarsactie) hebben een eigen rekening nummer 63.58.00.098 (NL70 FVLB 0635 8000 98) t.n.v. Protestantse Gemeente o.v.v. Paasactie en bij voorkeur uw adres.
NB Dit is een ander rekeningnummer dan het algemene nummer voor giften en kerkelijke bijdragen.

Solidariteitskas - juni

De Protestantse Kerk Amsterdam maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken, ook aan Amsterdam, om bij te dragen aan de Solidariteitskas, om precies te zijn € 5,00 voor elk lid van 18 jaar en ouder. Een klein bedrag maar van grote waarde. Want op de Solidariteitskas kan een beroep worden gedaan door kerken die tijdelijk in financiële nood verkeren. Daarbij geldt als uitgangspunt dat mensen vóór stenen gaan. Er zal eerder geld uit de Solidariteitskas gaan naar een aanstelling van een (parttime) kerkelijk werker of predikant dan naar de restauratie van een gebouw.
De Solidariteitskas wordt ook gebruikt om het werk te betalen van dovenpastores, pastores voor de binnenvaart en voor het werk van de kerk in de havens. Zo bezoekt in Amsterdam dominee Léon Rasser, van de Amsterdamse Zeemanskerk, schepen die binnenkomen in de havens. Omdat alle kerken uit het hele land bijdragen aan de Solidariteitskas is dit bijzondere kerkenwerk mogelijk.
Omdat u staat ingeschreven als lid van de Protestantse Kerk Amsterdam vragen we u om - naar draagkracht - bij te dragen aan de Solidariteitskas. Het richtbedrag is € 15,00, maar ook meer of minder is zeer welkom. Wij dragen van wat u geeft € 5,00 af aan de Solidariteitskas. De rest komt rechtstreeks ten goede aan het werk van de Protestantse Kerk Amsterdam en haar twintig wijkkerken.
Meer informatie over de Solidariteitskas: www.pkn.nl/solidariteitskas

Eindejaarsactie - december

In het jaar dat achter ons ligt hebben de twintig wijkkerken in de stad veel kunnen doen. Tegelijkertijd zijn er voortdurend vernieuwende ideeën en projecten die op uitvoering wachten, ook in uw wijk. Die vernieuwing is hard nodig om als kerk een waardevolle rol te blijven spelen in de samenleving. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Vul dan de acceptgiro in die u kreeg, of maak een bedrag online over.
De Protestantse Kerk Amsterdam onderneemt veel nieuwe projecten om de liefde van God in onze stad gestalte te geven. En met succes. Niet voor niets wordt de Protestantse Kerk Amsterdam vaak ten voorbeeld gesteld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum als een kerk waar een veranderingsstrategie een positief resultaat geeft, en ook als een kerk die midden in de samenleving staat. Het ledenaantal van onze Amsterdamse kerk stabiliseert en de kerkelijke bijdragen stijgen, zowel in aantal bijdragers als in bedrag.
Al deze nieuwe en oude projecten zijn mogelijk door giften, nu en in het verleden. Uw gift komt ten goede aan uw eigen wijkkerk en kan aftrekbaar zijn van de belasting.
Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid en voor uw ondersteuning van het werk van de Protestantse Kerk Amsterdam in de stad.

Wijkkerken

Twintig wijkkerken vormen samen de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij zijn het kloppend hart van de kerk. U vindt ze in de hele stad: in Noord, Zuid, Oost, West en Centrum.

Willem de Zwijgerkerk

Willem de Zwijgerkerk

Westerkerk

Westerkerk

Vrijburg

Vrijburg

Thomaskerk

Thomaskerk

Oudekerkgemeente

Oudekerkgemeente

Osdorp-Sloten

Osdorp-Sloten

Oranjekerk

Oranjekerk

De Ontmoeting

De Ontmoeting

Noorderkerk

Noorderkerk

Nieuwendammerkerk

Nieuwendammerkerk

Nassaukerk

Nassaukerk

Muiderkerk

Muiderkerk

De Binnenwaai

De Binnenwaai

Keizersgrachtkerk

Keizersgrachtkerk

Jeruzalemkerk

Jeruzalemkerk

Elthetokerk

Elthetokerk

Bethelkerk

Bethelkerk

Regenbooggemeente

Regenbooggemeente

De Ark Noord

De Ark Noord

Nieuws

Uit Amsterdam

Pasen020: Zien, proeven en horen waar het verhaal van Pasen over gaat

Pasen020: Zien, proeven en horen waar het verhaal van Pasen over gaat

social facebookOp zondag 9 april wordt Palmpasen gevierd, het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Alle kinderen en hun ouders of begeleiders zijn op zaterdag 8 april of zondag 9 april in verschillende kerken in Amsterdam en Amstelveen welkom om palmpaasstokken te maken. www.pasen020.nl 

Lees meer

De educatieve Matthäus Passion

De educatieve Matthäus Passion

Luister, ontdek en zing zelf mee met de beroemde passiemuziek van J.S. Bach: 1 april 2017 in Keizersgrachtkerk.

Lees meer

Kerken bieden stilte in (te) drukke stad

Kerken bieden stilte in (te) drukke stad

Locoburgemeester Kajsa Ollongren opent 'Noorderlicht'

De Noorderkerk zet onder de naam Noorderlicht voortaan iedere eerste zaterdag van de maand de deuren open voor mensen die de drukte van de stad even willen ontvluchten voor stilte en bezinning. De Protestantse Kerk in Amsterdam biedt hiermee een nieuwe plek aan waar bewoners en bezoekers even tot rust kunnen komen in de hectische binnenstad. Op zaterdag 8 april bent u van harte welkom bij de opening.

Lees meer

Pionieren en projecten

De Protestantse Kerk Amsterdam zoekt naar nieuwe vormen voor de kerk. Vormen die passen bij deze tijd en bij de stad. Vernieuwende projecten met een positieve uitstraling. Zodat meer mensen betrokken kunnen raken bij de kerk. Op verschillende plaatsen in de stad zijn deze pioniersplekken gestart.

 

Zinnig Noord
Preek van de Leek
CityKerk Amsterdam
Zin in Zuid
Nassaukerk - Sjiek en Sjofel
De Nieuwe Poort
Taizé in Amsterdam
Hebron
Heilig Vuur West
Nieuw-Westenwind
Kerk in Westerwijk