Pleisterplaats voor  de ziel

In de drukte van de stad en het alledaagse bestaan, bieden wij een plek voor rust, zingeving, religie en levensvragen. Daarom kunt u op elk moment één van onze negentien wijkkerken binnenlopen, bijeenkomsten bezoeken of deelnemen aan één van de vele evenementen die wij in Amsterdam organiseren. De Protestantse Kerk, de pleisterplaats voor de ziel in Amsterdam.

Klaas Holwerda: ‘Kunst en religie zeggen wat onzegbaar is’

De protestantse Nassaukerk wil kerk in de buurt zijn. Naast de kerkdiensten ontplooit de kerk daarom veel activiteiten. Buurtbewoners kunnen onder meer koken voor daklozen, deelnemen aan gespreksgroepen of de kunstvesper bezoeken. Iedereen is welkom, ongeacht geloof, geaardheid, leeftijd en opleiding. Aan het woord pastor Klaas Holwerda.

Bron: Stadsdeelkrant Amsterdam West, pag. 1,2,  31 mei 2012 Tekst: Helen van den Broek
pdfStadsdeelkrant

Kerk in deze tijd, wat houdt dat in?
De kerk is vanouds een geloofsgemeenschap met de nadruk op gemeenschap. Wij willen een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten, zich gekend weten en inspiratie opdoen. In de jaren tachtig was er veel armoede in de buurt. Uit die tijd dateren onze dak- en thuislozen projecten.
Afgelopen jaar heeft De Schakel een prijs ontvangen voor de meest vroege opvang: je kunt er al om half 8 ontbijten. En eettafelproject Filah voor het thuiste gevoel: daklozen en buurtbewoners met een huis eten hier gezamenlijk. Inmiddels is de buurt gemengder. Daar spelen we op in, bijvoorbeeld met kunstvespers waarin beeldende kunst, muziek, poëzie en Bijbelteksten samenkomen. Kunst en religie hebben veel gemeen: ze proberen allebei uit te drukken wat onzegbaar is.

Vandaar ook de wetenschapslezingen en literaire avonden?
Zoals met Maarten van Rossem en Rene Swaab bedoel je? Die worden georganiseerd door de Openbare Bibliotheek. Ik moet bekennen dat de
kerk dan wel eens voller is dan op zondag. Misschien kunnen we erbij aansluiten. We hebben al een literaire kring en een gesprekskring waarin
deelnemers Bijbelteksten meenemen die hen persoonlijk raken.

Welke tekst zou u meenemen?
Het verhaal van Abraham die opdracht krijgt zijn zoon Isaak te offeren. Dat blijft intrigeren. Wat voor God is dat, die zoiets vraagt? Ik denk dat het een metafoor is. Op het beslissende moment verschijnt vanuit de hemel een bode die Abraham ervan weerhoudt zijn kind te offeren. Abraham komt met een andere God thuis dan waarmee hij op pad ging, hij heeft op zijn levensreis de Barmhartige leren kennen.

Is er een activiteit die u graag extra wil belichten?
Als kerk beschikken we over een rijke traditie van troostvolle woorden en rituelen. Daarmee willen we mensen graag steun bieden op bijzondere
levensmomenten. Bij een verhuizing ervaren mensen soms diepe angsten voor de nieuwe woning. Wij kunnen het huis dan inzegenen. Ook voor
rituelen bij geboorte, huwelijk en overlijden kan men bij ons terecht. Hiervoor hoef je geen kerklid te zijn. We zijn flexibel genoeg om maatwerk
te leveren.

Hoe ver mag de popularisering van het geloof gaan? Danny de Munk als Jezus, de Bijbel in 20 minuten op Youtube met Vader Abraham in de rol van Abraham…
Het zijn vertaalslagen om mensen te bereiken die anders niet zo gemakkelijk met de Bijbel in aanraking komen. Het is mij niet snel te gek.  Zolang het maar aanleiding is om erover in gesprek te raken.

Kijk ook op www.nassaukerk.nlPin It

Afdrukken

Nieuws

Uit Amsterdam

Predikant Wielie Elhorst genomineerd voor LHBT-emancipatieprijs

Predikant Wielie Elhorst genomineerd voor LHBT-emancipatieprijs

LHBT-predikant Wielie Elhorst is genomineerd voor het Roze Lieverdje. GroenLinks Amsterdam rijkt deze prijs iedere twee jaar uit aan een persoon of organisatie uit Amsterdam die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de emancipatie van LHBT’s in de stad. Stemmen kan hier (tot 11 februari).

Lees meer

Avond vol verhalen in Thomastheater

Avond vol verhalen in Thomastheater

De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde: dat staat centraal in het nieuwe ledenmagazine van de Protestantse Kerk. Op 25 januari wordt het magazine feestelijk gelanceerd in het Thomastheater in Amsterdam, tijdens de ‘Avond vol Verhalen’. U kunt hierbij gratis aanwezig zijn. reserveer hier tickets.

 Wat vergeet koster Piet Sjonger uit Friens de rest van zijn leven niet meer?
Laat u inspireren door deze en andere verhalen over geloof, hoop en liefde tijdens de Avond vol Verhalen. De avond is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland. Tijdens de avond wordt een nieuw magazine voor alle leden gepresenteerd. Ook klinkt er mooie muziek en is er na afloop een gezellige borrel.

U bent van harte welkom op donderdag 25 januari 2018. Kijk voor alle informatie hier.
Tijd: 20.00 uur (19.30 uur inloop)
Plaats: Thomastheater, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1079 VW Amsterdam

Lees meer

Actie Kerkbalans 2018 - Geef voor je kerk

kerkbalans2018banner

De kerk heeft uw steun nodig

In de derde week van januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse contributie-actie: Actie Kerkbalans. Vindt u het belangrijk dat de kerken er zijn, als plekken van verbinding in de stad? Steun hen dan met een gift. Als u lid bent kan dat via de brief die u eind januari krijgt. Bent u geen lid, dan is uw gift – groot of klein – bijzonder welkom op rekeningnummer NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Gift Kerkbalans’. Kijk voor meer informatie op www.protestants.amsterdam/kerkbalans. Namens alle kerken: hartelijk dank!

Lees meer

Pionieren en projecten

De Protestantse Kerk Amsterdam zoekt naar nieuwe vormen voor de kerk. Vormen die passen bij deze tijd en bij de stad. Vernieuwende projecten met een positieve uitstraling. Zodat meer mensen betrokken kunnen raken bij de kerk. Op verschillende plaatsen in de stad zijn deze pioniersplekken gestart.

 

Zinnig Noord
CityKerk Amsterdam
Huis voor de ziel
Hebron
Arabische Protestantse Kerk Amsterdam
Taizé in Amsterdam
Heilig Vuur West
Kerk in Westerwijk