Jeruzalemkerk

Jan Maijenstraat 14
1056 SG Amsterdam
email:
www.jeruzalem-kerk.nl

Kerkdienst:
zondagmorgen 10.00 uur

Klik hier voor Westerwijk, missionair project 'thuiskomen'.

  • Predikant: Ds. Bas J. van der Graaf, tel. 020 - 785 44 06,
    Ds. Elsbeth Gruteke, tel. 06 - 51 78 54 59, 
  • Koster & verhuur, 
  • Secretaris: Suzanna Rechtuijt,

BvdGraaf              ElsbethGruteke
Ds. Bas J. van der Graaf   Ds. Elsbeth Gruteke

Westerwijk, missionair project 'thuiskomen

Admiraal de Ruijterweg 150, 1056 GV Amsterdam
Missionair werker: Mark Schippers, , tel. 020-7707290

Westerwijk, missionair project 'thuiskomen' is een initiatief van de Jeruzalemkerk in samenwerking met de IZB (vereniging voor zending in Nederland). Het project zet zich in om in contact te komen met kinderen, gezinnen en buren rondom gebouw Westerwijk om daar met woord en daad invulling te geven aan haar missie. Bewoners kunnen deel nemen aan verschillende activiteiten die samen met hen worden uitgevoerd zoals onder andere een kinderclub, kinderkamp, buurtmaaltijd, bijbelstudies en vieringen op zondag. Meer informatie op de website: www.westerwijkamsterdam.nl

Tags: west