Naar de kerk?

Kerkdienstenjanfeb

U kunt iedere zondagmorgen in onze wijkkerken terecht voor een verhaal dat boeit, inspireert en op nieuwe gedachten brengt.  

  • Kijk op ons kerkdiensten rooster voor de kerkdiensten in Amsterdam West/Nieuw-West, Noord/Oost en Centrum/Zuid.
  • Klik hier als u het kerkdienstenrooster wil downloaden/uitprinten.
  • Klik hier voor de overige kerkdiensten

Officiële start van de Arabische kerk in Amsterdam

Donderdag 19 oktober was de officiële start van de Arabische kerk, als onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In een ceremonie werd de overeenkomst tussen de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en de Presbyterian Church of Egypt (PCE) getekend. Daarna vond een viering plaats onder leiding van ds. Emad Thabet.

Lees meer

Actief gelovige protestanten vormen het sociaal kapitaal van Nederland

22% van de Nederlanders in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar kan worden gerekend tot het protestantisme. Daarmee vertegenwoordigt ze een substantieel aandeel van de Nederlandse samenleving. Uit onderzoek van Motivaction komt een duidelijk eigen profiel naar voren van deze doelgroep: gericht op de gemeenschap, op de ander en een hoog sociaal vertrouwen.

Lees meer

Lid worden van het Bestuur?

Karen Fluks maakt sinds augustus 2014 deel uit van het Bestuur van het College van Kerkrentmeesters. Kerk in Mokum stelt haar een aantal vragen over haar werkzaamheden voor het DB. Lid worden van het Bestuur? Kijk dan hier voor meer info.

Lees meer

Kerk in Mokum Magazine

kerkinmokumlogo
Kerk in Mokum is het blad voor kerk, cultuur en samenleving van de Protestantse Kerk Amsterdam. Het verschijnt 10x per jaar: 5x met 8 pagina's redactionele artikelen en een agenda, 5x alleen als agenda van 4 pagina's. Het blad ligt in diverse Amsterdamse wijkkerken en is ook online te lezen

Klik hier voor redactieschema Kerk in Mokum (2017).

Reactie op overlijden burgemeester Van der Laan

EberhardvanderLaan tafel

Bij het overlijden van burgemeester Van der Laan schrijft de scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam, dominee Julia van Rijn:

Met ontroering heeft de Protestantse Kerk Amsterdam kennis genomen van het overlijden onze burgemeester Eberhard van der Laan.

Als het ging om zorg voor kwetsbare mensen wisten kerkelijke en burgerlijke gemeente elkaar te vinden. Dat was wel eens spannend, maar het gesprek was altijd eerlijk en transparant. Ook de betrokkenheid van de burgemeester bij multireligieuze activiteiten was belangrijk. Hij had waardering voor de manier waarop mensen uit verschillende religies samen bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad.

Lees meer

Nalaten aan mijn kerk

De kerk gedenken in uw testament: wat zijn de mogelijkheden?

Spreekt het delen van uw nalatenschap met uw kerk u aan? Dan is het goed om te weten dat daarvoor een paar stappen nodig zijn. Bedenk eerst wat uw wensen zijn voor uw bijdrage. Sommige mensen kiezen voor de begunstiging van hun eigen wijkkerk: voor de restauratie van het gebouw, het orgel of de glas-in-lood ramen. Maar u kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld het werk van de diaconie, voor mensen die steun extra nodig hebben.  Als u het open laat, zal de kerk uw geld naar beste inzicht besteden.

Meer informatie