Debat: Goddelijk of goddeloos? Visser & Visser

Rob en Paul Visser in debat over hun verschillende visies op geloof in Amsterdam in de Noorderkerk. U bent welkom op woensdag 18 oktober om 20.00 uur (kerk open 19.30 uur).

Laat God zich in Amsterdam weinig zien, maar grijpt hij soms wel in bij mensenlevens? Of is de hele stad en al het moois dat hier te vinden is een teken van Gods aanwezigheid? Wat betekent zo'n visie op de rol van kerk, geloof en de rol van dominees in Amsterdam? Of zijn de tegenstellingen tussen scheidend stadsdominee Rob Visser en pionier predikant Paul Visser minder groot dan gedacht?
Ze gaan in debat en kruisen de degens, met volop ruimte voor vragen uit het publiek.


     VisserVisser2017voor    VisserVisser2017achter

Afdrukken