Protestantse Kerk Amsterdam stelt Jacoba van Tongeren-lezing in

De Protestantse Kerk Amsterdam organiseert vanaf volgend jaar de ‘Jacoba van Tongeren-lezing’. In die lezing zal een vrouw uit de christelijke traditie aan het woord komen die in verzet komt tegen onrecht. Dat maakte Eveline Bersma, ambtelijk secretaris van de Protestantse Kerk Amsterdam, bekend op een symposium over de verzetsvrouw Jacoba van Tongeren dat vanmiddag (14 september) op de Vrije Universiteit werd gehouden.

Lees meer

Penningmeester worden in Protestantse Kerk Amsterdam?

Penningmeester worden in een kerk - geen alledaagse vraag. Igeld euromunten biljettenets voor u? Iets voor iemand die u kent? Met 18 wijkkerken, veel pioniersplekken en een stedelijk kerkelijk bureau is de Protestantse Kerk Amsterdam een organisatie in beweging. Lees meer over de organisatie, over de taken van de penningmeester en vereisten voor deze functie.

U kunt tot 17 september 2017 op deze vacature reageren.

Lees meer

Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

De kerk heeft uw steun nodig

In de derde week van januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse contributie-actie: Actie Kerkbalans. Vindt u het belangrijk dat de kerken er zijn, als plekken van verbinding in de stad? Steun hen dan met een gift. Als u lid bent kan dat via de brief die u eind januari krijgt. Bent u geen lid, dan is uw gift – groot of klein – bijzonder welkom op rekeningnummer NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Gift Kerkbalans’. Kijk voor meer informatie op www.protestants.amsterdam/kerkbalans. Namens alle kerken: hartelijk dank!

Lees meer

Nalaten aan mijn kerk

De kerk gedenken in uw testament: wat zijn de mogelijkheden?

Spreekt het delen van uw nalatenschap met uw kerk u aan? Dan is het goed om te weten dat daarvoor een paar stappen nodig zijn. Bedenk eerst wat uw wensen zijn voor uw bijdrage. Sommige mensen kiezen voor de begunstiging van hun eigen wijkkerk: voor de restauratie van het gebouw, het orgel of de glas-in-lood ramen. Maar u kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld het werk van de diaconie, voor mensen die steun extra nodig hebben.  Als u het open laat, zal de kerk uw geld naar beste inzicht besteden.

Meer informatie

 

Lid worden van het Bestuur?

Karen Fluks maakt sinds augustus 2014 deel uit van het Bestuur van het College van Kerkrentmeesters. Kerk in Mokum stelt haar een aantal vragen over haar werkzaamheden voor het DB. Lid worden van het Bestuur? Kijk dan hier voor meer info.

Lees meer

Kerkmuziekcursussen (PKN)

In Groningen (voorheen Drachten), Dieren (voorheen Doesburg) en Den Haag is er een driejarige opleiding Kerkmuziek voor organisten en/of koorleiders. Naar verwachting zal de Haagse cursus in september 2017 van start gaan. Inmiddels heeft zich al een aantal cursisten aangemeld, maar er is ruimte voor nog enkele Amsterdamse organisten en cantors. Iedereen die belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, tel. 030 880 15 58 of  . Meer informatie is hier te vinden.

Lees meer