De Ontmoeting zoekt transitiepastor 2018

ontmoeting cherubijnen
transitiepastor
voor 10 uur per week
 
 

De protestantse wijkkerk De Ontmoeting in Geuzenveld-Slotermeer, Amsterdam, verkeert in een overgangssituatie. Er verandert veel rond het kerkgebouw, de kerkdiensten, een predikant gaat met emeritaat. Daarom zoeken wij zo spoedig mogelijk een transitie pastor.

Lees meer

Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

De kerk heeft uw steun nodig

In de derde week van januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse contributie-actie: Actie Kerkbalans. Vindt u het belangrijk dat de kerken er zijn, als plekken van verbinding in de stad? Steun hen dan met een gift. Als u lid bent kan dat via de brief die u eind januari krijgt. Bent u geen lid, dan is uw gift – groot of klein – bijzonder welkom op rekeningnummer NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Gift Kerkbalans’. Kijk voor meer informatie op www.protestants.amsterdam/kerkbalans. Namens alle kerken: hartelijk dank!

Lees meer

Actief gelovige protestanten vormen het sociaal kapitaal van Nederland

22% van de Nederlanders in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar kan worden gerekend tot het protestantisme. Daarmee vertegenwoordigt ze een substantieel aandeel van de Nederlandse samenleving. Uit onderzoek van Motivaction komt een duidelijk eigen profiel naar voren van deze doelgroep: gericht op de gemeenschap, op de ander en een hoog sociaal vertrouwen.

Lees meer

Nalaten aan mijn kerk

De kerk gedenken in uw testament: wat zijn de mogelijkheden?

Spreekt het delen van uw nalatenschap met uw kerk u aan? Dan is het goed om te weten dat daarvoor een paar stappen nodig zijn. Bedenk eerst wat uw wensen zijn voor uw bijdrage. Sommige mensen kiezen voor de begunstiging van hun eigen wijkkerk: voor de restauratie van het gebouw, het orgel of de glas-in-lood ramen. Maar u kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld het werk van de diaconie, voor mensen die steun extra nodig hebben.  Als u het open laat, zal de kerk uw geld naar beste inzicht besteden.

Meer informatie

 

Lid worden van het Bestuur?

Karen Fluks maakt sinds augustus 2014 deel uit van het Bestuur van het College van Kerkrentmeesters. Kerk in Mokum stelt haar een aantal vragen over haar werkzaamheden voor het DB. Lid worden van het Bestuur? Kijk dan hier voor meer info.

Lees meer

Officiële start van de Arabische kerk in Amsterdam

Donderdag 19 oktober was de officiële start van de Arabische kerk, als onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In een ceremonie werd de overeenkomst tussen de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en de Presbyterian Church of Egypt (PCE) getekend. Daarna vond een viering plaats onder leiding van ds. Emad Thabet.

Lees meer

Reactie op overlijden burgemeester Van der Laan

EberhardvanderLaan tafel

Bij het overlijden van burgemeester Van der Laan schrijft de scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam, dominee Julia van Rijn:

Met ontroering heeft de Protestantse Kerk Amsterdam kennis genomen van het overlijden onze burgemeester Eberhard van der Laan.

Als het ging om zorg voor kwetsbare mensen wisten kerkelijke en burgerlijke gemeente elkaar te vinden. Dat was wel eens spannend, maar het gesprek was altijd eerlijk en transparant. Ook de betrokkenheid van de burgemeester bij multireligieuze activiteiten was belangrijk. Hij had waardering voor de manier waarop mensen uit verschillende religies samen bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad.

Lees meer