Kerkgebouwen zoeken techneut vrijwilliger

Kerkgebouwen zoeken techneut (m/v)
vrijwilliger

De Gebouwencommissie van de PKA heeft de supervisie over haar 17 kerkgebouwen. Zij heeft tot taken:
  • kennisontwikkeling en kennisverspreiding (o.a. over monumenten, subsidies, energiebesparing en technische ontwikkelingen) 
  • adviseren over groot onderhoudswerken en renovaties
  • onderhouden van contact met de kerkmeesters van de wijkgemeenten.

De Gebouwencommissie heeft nu zeven leden, met een uiteenlopende, veelal technische, achtergrond. Ieder lid is contactpersoon voor een of meer wijkgemeenten en overlegt met hen over de lopende en voorgenomen onderhoudswerkzaamheden.
De commissie zelf komt een keer per maand bijeen. De verslagen worden breed verspreid.

De commissie zoekt versterking met een vrijwilliger met een technische achtergrond, bij voorkeur bouwkundig, die het aantrekkelijk vindt om mee te denken en mee te werken aan de instandhouding van de kerkgebouwen van de PKA. Het tijdsbeslag is minimaal één dag in de maand.

Inlichtingen bij de voorzitter van de commissie: Duco Stadig, , tel 06 53 417 428.

Als u belangstelling hebt kunt u dat kenbaar maken aan Marijke van der Poel, per mail: of telefonisch: 020-5353716.

Pin It