De educatieve Matthäus Passion

Luister, ontdek en zing zelf mee met de beroemde passiemuziek van J.S. Bach: 1 april 2017 in Keizersgrachtkerk.

De Matthäus Passion is nergens zo geliefd als in Nederland. Elk jaar zijn er rond Pasen honderden uitvoeringen van Bachs muziek, maar begrijpt u waar u naar kijkt en luistert?

Bij de educatieve Matthäus neemt stadsdominee Rob Visser u mee op een luisterreis samen met Joop Schets, de cantor van het Bachkoor Apeldoorn. Wat is nu precies de schoonheid van dit werk? Bach werkt met getallensymboliek en verborgen codes, die als een godsdienstles fungeren voor de luisteraar van toen en nu. Het Bachkoor Apeldoorn ondersteunt dit met klinkende voorbeelden.

Rob Visser licht toe: ”Bezoekers van deze avond gaan op een andere manier luisteren naar de Matthäus Passion. Het werk wordt toegankelijker en daardoor worden diepere gevoelslagen aangeboord. Ook doen we een poging iets van de impact van de Matthäus, die behoort tot ons cultureel erfgoed, op de Nederlandse samenleving te verklaren’’. Het publiek bij deze educatieve en informatieve Matthäus mag zelf gedeeltes meezingen en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen over het werk, over de muziek, tekst en cultuur-historische context. Een unieke gelegenheid in Amsterdam om de kennis over dit meesterwerk te vergroten.

Plaats Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, 1017 EM Amsterdam
Tijd 1 april 2017, 20.00 – 22.30 uur
Toegang € 5,00
Uitleg stadsdominee Rob Visser en cantor Joop Schets
Muziek Bachkoor Apeldoorn
Organisatie Protestantse Kerk Amsterdam

Opgave vooraf niet nodig -  wie het eerst komt… Vol = vol