Vacature kerkelijk werker De Binnenwaai – Kerk op IJburg

De Protestantse Kerk in Amsterdam Oost zoekt op korte termijn voor De Binnenwaai een
ervaren kerkelijk werker m/v (0,6 fte)
Klik hier voor de volledige vacature 

De Binnenwaai maakt als missionaire gemeente in opbouw deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam. De gemeente komt voort uit het pionierswerk op IJburg van ds. Rob Visser, die in december met emeritaat gaat. Onder zijn leiding heeft De Binnenwaai zich ontwikkeld tot een kleine, actieve en pluriforme gemeente met veel jonge gezinnen, veel ambities en een sterk netwerk op IJburg.

De drie wijkgemeenten in Amsterdam Oost, Muiderkerk, Elthetokerk en De Binnenwaai, werken in toenemende mate samen om de liefde van God gestalte te geven in Amsterdam Oost. Vanaf najaar 2017 zullen de drie kernen ressorteren onder één gezamenlijke kerkenraad Protestantse Kerk Amsterdam Oost (PKA-O). De beroepskrachten werken samen in het professionele team PKA-O. De drie kernen willen de komende jaren de samenwerking op drie deelgebieden verder vorm geven: diaconie, jeugd/jongeren en pionieren.

In deze context zoekt De Binnenwaai een ervaren kerkelijk werker, die de komende drie jaar leiding geeft aan deze jonge gemeente en haar helpt focus en richting te geven. Hij/zij gaat regelmatig voor in vieringen in De Binnenwaai en geeft vorm aan pastoraat en toerusting. Bijzonder accent ligt gedurende de aanstelling op drie terreinen:

  • Gemeente opbouw en het ontwikkelen van een aansprekende balans in de pluriformiteit binnen de gemeente en gezien de diversiteit op IJburg; daarbij ook actief deelnemen in het netwerk van De Binnenwaai op IJburg (i.h.b. Wijburg, Blauwe Huis en de andere geloofsgemeenschappen op IJburg) en zorgen dat het wordt onderhouden en benut,
  • Leiding geven aan het proces een aantrekkelijke en diverse vorm van kerkelijke presentie op IJburg te ontwikkelen die past bij de beschikbare menskracht en middelen, in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam,
  • Stimuleren van de gemeente vorm te geven aan het proces van groeiende onderlinge samenwerking met de andere kernen in Amsterdam-Oost

De kerkelijk werker die we zoeken beschikt over:

  • diploma kerkelijk werker, in het bezit van een preekconsent; hij/zij is bereid de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen aan te vragen,
  • minimaal vier jaar relevante werkervaring in een pluriforme gemeente, met een scherp oog voor missionaire kansen,
  • een duidelijke theologische visie op pluriformiteit in een kerkelijke gemeente in opbouw; weet die ook te vertalen naar de vormgeving van vieringen op zondag en andere momenten, i.h.b. de vieringen rond Allerzielen en Kerst die traditioneel veel IJburgers trekken,
  • relevante ervaring als het erom gaat een gemeente met veel ambities en betrekkelijk weinig menskracht te helpen keuzes te maken die recht doen aan gaven en talenten van de gemeenteleden,
  • het vermogen gemeenteleden te motiveren en de gemeente helpen vormen te vinden de energie in balans te houden,
  • een aansprekende visie op kinder-/jongerenwerk in de kerk en op samenwerking in dat opzicht met omringende gemeenten, aantoonbare ervaring op dit gebied.

Hij/zij is

• een communicatieve verbinder, met een open houding naar mensen, ongeacht geloof of levensbeschouwing, achtergrond, leeftijd of geaardheid; in staat mensen binnen en buiten de kerk te activeren tot samenwerken,
• een herder en voorganger die helpt te verkennen wat geloven in deze tijd betekent in het leven van alledag,
• een hartelijk gelovig en inspirerend mens, die goed kan luisteren én het lef heeft om lastige vragen te stellen ̶ en niet bang is die ook te krijgen,
• een stevige en energieke persoonlijkheid, met gevoel voor muziek, met humor en vermogen tot zelfreflectie en relativering.

Wij bieden

Meer informatie kunt u vragen bij de voorzitter van het kernteam, Jan Joost van Dam.

Belangstelling?

U wordt hartelijk uitgenodigd vóór 1 oktober uw sollicitatie, voorzien van een duidelijk motivatie en cv, te mailen naar mevrouw Pim Jonker:

Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op 14 en de avond van 19 oktober.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek zal worden gevraagd een bescheiden portfolio te tonen en toe te lichten.