Reactie op overlijden burgemeester Van der Laan

EberhardvanderLaan tafel

Bij het overlijden van burgemeester Van der Laan schrijft de scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam, dominee Julia van Rijn:

Met ontroering heeft de Protestantse Kerk Amsterdam kennis genomen van het overlijden onze burgemeester Eberhard van der Laan.

Als het ging om zorg voor kwetsbare mensen wisten kerkelijke en burgerlijke gemeente elkaar te vinden. Dat was wel eens spannend, maar het gesprek was altijd eerlijk en transparant. Ook de betrokkenheid van de burgemeester bij multireligieuze activiteiten was belangrijk. Hij had waardering voor de manier waarop mensen uit verschillende religies samen bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad.

Toen hij in januari zijn ziekte bekend maakte, hebben we hem vanuit de Protestantse Kerk in een brief ons medeleven getoond. Al speelde het geloof in het leven van de burgemeester geen rol van
betekenis, in zijn antwoord gaf de burgemeester aan dat onze woorden en gebeden veel voor hem betekenden.

Wij gedenken Eberhard van der Laan in dankbaarheid en zullen in zijn spoor verder bouwen aan onze ‘lieve stad‘.

Wij bidden om troost voor zijn vrouw en kinderen en voor allen die hem zullen missen.
Voor het tekenen van het condoleanceregister en het aansteken van een kaarsje kunt u vandaag ( 7 oktober) tussen 11.00 uur en 22.00 uur terecht in de Westerkerk, Prinsengracht 279-281

 Voor wie geen woorden heeft…

Eeuwige God,
Nu burgemeester Eberhard van der Laan is gestorven wenden we ons tot U.
We zijn verdrietig en verslagen dat onze inspirerende,
daadkrachtige en warme burgemeester er niet meer is.

We danken u voor wat hij betekend heeft voor onze stad,
voor zijn daadkrachtig optreden in bestuur en beleid,
voor zijn nabijheid bij mensen die een burgervader nodig hadden,
voor zijn vermogen de taal te spreken van iedere burger van ons veelkleurig Mokum.

Wij bidden U, dat wij in zijn spoor zullen blijven bouwen aan onze ‘lieve stad’.
Wij bidden dat zijn vrouw en kinderen zich gesteund
en getroost weten door al die Amsterdammers die van hun burgemeester hielden,
en dat zij zich gedragen weten door de gebeden van uw kerk in Mokum.
Amen.


U kunt ook digitaal een kaarsje branden

Pin It